Regeneracja i naprawa rozruszników

Naprawa i regeneracja rozruszników to jeden z tańszych sposobów na przywrócenie pełnej sprawności tego niezbędnego w każdym silniku spalinowym elementu. Warto mieć świadomość, że rozrusznik to urządzenie pobierające dużo prądu z akumulatora. Jest przystosowany do krótkotrwałego intensywnego działania. W przypadku nieprawidłowego użytkowania rozrusznika, co może wynikać z problemów z uruchomieniem silnika z powodu uszkodzenia układu zasilania lub innych jego elementów, znacznie przyspiesza się zużycie istotnych części rozrusznika. Z czasem nawet w warunkach normalnej eksploatacji dochodzi do uszkodzenia połączeń elektrycznych i uszkodzenia części mechanicznych rozrusznika. 

Co psuje się w rozrusznikach silników spalinowych?

Nieprawidłowe działanie rozrusznika może wynikać z uszkodzenia różnych elementów. Jedną z typowych awarii jest zanieczyszczenie lub zużycie się styków włącznika elektromagnetycznego – uszkodzenie włącznika. Zdarza się, że uszkodzeniu ulega przewód zasilający i masowy. Zużywają się także szczotki węglowe i komutatory. Czasem niszczy się również uzwojenie stojana lub wirnika. W niektórych przypadkach awarii ulega zębnik rozrusznika. Aby działał on prawidłowo, wszystkie te elementy muszą być sprawne i w dobrym stanie technicznym. W przypadku usterki trzeba ocenić stan całego urządzenia i podjąć decyzję o tym, czy lepiej zdecydować się na jego kompleksową regenerację, czy wystarczy wymienić, którąś z wadliwych części.

Zużyte styki i uszkodzony włącznik elektromagnesu

W trakcie pracy rozrusznik pobiera dużo prądu z akumulatora. Powoduje to sukcesywne zużywanie się styków. Problemem jest też ich narastające w trakcie eksploatacji zanieczyszczenie i charakterystyczna korozja. Uszkodzone styki powodują problem z uruchomieniem rozrusznika. Awarii może ulec też włącznik i uzwojenie elektromagnesu. Działanie urządzenia można zweryfikować bez jego demontażu poprzez podanie zasilania bezpośrednio na rozrusznik. W ten sposób można zweryfikować czy wystarczy czyszczenie połączeń i wymiana styków lub włącznika elektromagnesu.

Zużyte lub uszkodzone szczotki węglowe

Jednym z elementów zużywających się w rozruszniku są szczotki węglowe. Wywołane są przez brak możliwości uruchomienia rozrusznika. Szczotki węglowe mogą się po prostu zużyć w trakcie eksploatacji. Czasami zdarza się, że zanieczyszczenie, które jest generowane przez niszczące się szczotki, prowadzą do zakleszczenia ich w prowadnicach. Uszkodzeniu może ulec także sprężyna dociskowa, która ma zapewniać kontakt pomiędzy szczotkami a komutatorem rozrusznika.

Uszkodzony lub zanieczyszczony komutator

Problem z rozrusznikiem może wynikać także z uszkodzenia lub zanieczyszczenia komutatora. W takim przypadku należy oczyścić komutator. Jeżeli jego powierzchnia jest uszkodzona np. porysowana lub nadpalona, można zdecydować się na jego toczenie. W przypadku skrajnego zużycia konieczna jest wymiana na nowy.

Uszkodzenie uzwojenia wirnika lub stojana

Podczas eksploatacji rozrusznika może także dojść do uszkodzenia któregoś z uzwojeń. W takim przypadku konieczna jest jego wymiana. Uszkodzone uzwojenie wirnika lub stojana powoduje brak możliwości uruchomienia rozrusznika. Objawy są zbliżone do tych, które obserwuje się przy awarii szczotek węglowych i komutatora. 

Uszkodzony zębnik lub bendiks

Uszkodzeniom ulega też mechnizm sprzęgający rozrusznik z kołem zamachowym spalinowej jednostki napędowej. Uszkodzenie zębnika może powodować problem wysprzęglaniem, co powoduje opóźnione rozłączanie rozrusznika. W takim przypadku konieczna może okazać się także wymiana bendiksu (układu sprzęgającego).